Kategórie

KontaktGerMart, s.r.o.
Soľanková 2
080 05 Prešov
IČO: 46934073
IČ DPH: SK2023672717

Kontaktná osoba: Ing. Martin Marton
Tel: +421 915 202 994
E-mail dekoracneploty@gmail.com

Bankové spojenie: VÚB BANKA
č. účtu: 3092092857 / 0200
IBAN: SK62 0200 0000 0030 9209 2857
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky

Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 27125/P

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1


Ing. Martin Marton

Som Vám k dispozícii denne od 8:00 do 21:00 hod.

Telefón:+421 915 202 994

POSLAŤ E-MAIL